In derularea lucrarilor contractate inspectiile si incercarile trebuie realizate in conformitate cu planificarile DIN PCCVI urmare a controalelor efectuate in cadrul Societatii se organizeaza audituri interne prin care se urmareste de fiecare data sa se scoata dans evidenta aspectele de noncalitate, cat si causes generatoare acestora. Controalele efectuate curent si in fazele STABILITE prin pccvi sunt urmate de RN-URI prin care sunt puse in evidenta aspectele de noncalitate cat si causes respectif; RN-urile sunt aprobate de conducere si rezolvate de personalul de executie; Inspectiile si incercarile efectuate asupra produselor/serviciilor vor fi efectuate conforme PC si PCCVI. 3,9 pccvi-planul de Control, calitate, verificari si incercari dupa derularea fiecarei activitati mentionner in pccvi, personalul responsabil cu controlul (CQ, RTE, diriginte, proiectant) intocmeste un document de atestare calitativa a activitatii desfasurate; documentul codificat este mentionat in Ultima Coloana DIN PCCVI, prezinta spre avizare PCCVI responsabilului CQ si responsabilului AQ; Dans PCCVI-UL spécifique fiecarui sistem sunt mentionate: dupa aprobarea PC de catre directorul général UTI international SRL, acesta va fi prezentat beneficiarului pentru Analiza, avizare si stabilirea operatiilor de Inspectie/contrôle, la care acesta doreste sa participe (conformez-vous à clauzelor contractuale); operatiile respectif sunt marcate de bénéficiaires ca puncte de stationare si de oprire in cadrul pccvi documentul codificat este mentionat in Ultima Coloana DIN pccvi urmareste Aplicarea planului Calitatii si raporteaza saptamanal directorului de proiect si directorului managementului calitatatii si Mediului stadiul de realizarea PCCVI; Raspunde de Buna executie a lucrarii conforme contrat si proiect participa la intocmirea programelor de executie si detalierea acestora; urmareste si raspunde de realizarea Lor; Seful depozitului urmareste ca echipamentele/materiale ce vor fi puse in Opera sa nu-si modifiCe calitatile specificate de furnizori prin certificatele de calitate, prin actiunile de manipulare, depozitare, ambalare, Conservare si livrare; Actualizeaza programul de executie in functie de Evolutia realizarilor DIN santier, tinand seama de prevederile contractuale; Dans toate cazurile aparatele DMM sunt verificate Metrologic (etalonate) prezentand le certificat de verificare cu mentionarea Datei de expirare a verificarii; Aceste operatiuni sunt efectuate de UNITATI metrologice agreate.